Türkçe   English   
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Tarihte İznik

TARİHTE İZNİK

İznik dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle "Açık Hava Müzesi " olan tarihi ve antik bir şehirdir. Tarih öncesi çağlardan beri iskan gördüğünü ve çok eski bir tarihte kurulduğunu çevresindeki Prehistorik buluntulardan ve yörede bulunan bol miktardaki höyüklerden anlamaktayız. 

İznik Makedonya kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316 da kurulmuştur. Bu çağın gereklerine göre adını Antigonia olarak almış , daha sonra kenti ele geçiren Lysimakhos kente karısının adı olan Nikaia adını vermiştir. 

Yörede egemen olan Bithynia kralı Zipoites M.Ö. 279 da Nikaia'yı ele geçirdi ve başkent yaptı. Adına altın sikkeler basıldı ve kent tarihte "Altın Şehir " ünvanı ile anıldı. Bithynia krallığı ile Roma İmparatorluğu arasında uzun yıllar süren savaşlar sonunda Roma ordusuna yenildi ve bu güzel göl kentine Nicaea adı verildi. Kent romalıların eline geçti.

Üç kıtada geniş sınırlara dayanan Roma İmparatorluğu M.S. 476 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılınca İznik sonradan Bizans adını alan Doğu roma imparatorluğu sınırları içinde kaldı. Nikaia Bizanslıların elinde büyük bir imar gördü. Şehirde Kiliseler , Su Yolları ve Sarnıçlar yapıldı. 

Selçuklular XI. yüzyılın sonlarında Bizans içlerine kadar yürüdüler. Kutalmışoğlu Süleyman Şah , 1075 tarihinde Nikaia'yı aldı ve 1080 yılında Selçuklu devletinin Başkenti yaptı. Adınıda İznik olarak değiştirdi.Böylece İznik Anadoluda ilk Türk başkenti oldu. 1. Haçlı ordusu 1097 yılında kenti kuşattı ve çetin savaşlardan sonra Türkler kent harab olmaması için İznik'i Bizanslılara teslim ettiler. Selçuklular kenti 22 yıl ellerinde tutabildiler. 

Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinden itibaren İznik , ilgi çekici bir merkez olarak hep fethedilmek istendi. İznik Sultan Orhan Bey (1326 - 1362) zamanında 1331 tarihinde fethedildi. Böylece 234 yıl aradan sonra kent tekrar Türklerin eline geçti. Özellikle II.Murat ve Çandarlılar döneminde şehir tekrar imar edildi. Camii , Medrese , Han , Hamam vs.. bu dönemde yapıldı. İznik İstanbuldan Anadoluya uzanan sefer ve kervan yolunun üzerinde önemli bir durak ve konaklama merkezi oldu. Keza 14. yy. ve 16. yy ' larda Türk kültür hayatında önemli bir yere sahipti. Çağın en ünlü alimleri İznik'deki Medreselerde ders vermeye başlamışlardı. Bu yüzden İznik'e "Ulema Yuvası" denmiştir.

İznik her dönemden devraldığı mimari mirası ile bir açık hava müzesi niteliğini hala korumaktadır. Roma , Bizans , Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının arkeolojik ve etnografik kalıntılarıyla bütünleşmiş durumdadır. 

ROMA DÖNEMİ ESERLERİ

Surlar , Senatüs Sarayı , Obelisk (Dikilitaş) , Antik Roma Tiyatrosu , Berberkaya Mezar Anıtı,
Taşköprü.

BİZANS DÖNEMİ ESERLERİ 

Ayasofya Müzesi(St. Sophia) , Teraltı Mezarı(Hypoge) ,Su Kemerleri , Vaftizhane , Koimesis Kilisesi , Hagios Tryphon Kilisesi , Ayatrifon Kilisesi.

OSMANLI DÖNEMİ ESERLERİ

Yeşil Camii , Nilüfer Hatun İmareti , Hacı Özbek Camii , Şeyh Kudbeddin Camii ve Türbesi , Eşrefzade Camii , Mahmut Çelebi Camii , Yakup Çelebi Camii , Orhan Gazi Camii ve Hamamı , Süleyman Paşa Medresesi , İsmail Bey Hamamı , II.Murat Hamamı , I.Murat Hamamı Konak Hamamları , Kırgızlar Türbesi , Sarı saltuk Türbesi , Alaaddin-i Mısri Türbesi , Abdulvahab Sancaktari Türbesi , Çandarlı Halil Hayrettin Paşa Türbesi , İznik Çini Fırınları , Namazgah , Eşref Baba Türbesi.

 
Paylaş